Điện thoại hỗ trợ:
0916121081

Tất cả bài viết: lưu trữ hoàng long

KỆ SẮT LƯU TRỮ
KỆ SẮT LƯU TRỮ

Chuyên cung cấp kệ ( giá ) lưu trữ hồ sơ, kệ sắt lưu trữ. Kệ sắt.


GIỚI THIỆU
GIỚI THIỆU

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Lưu Trữ Hoàng Long Chuyên hộp đựng hồ sơ,cặp 3 dây, bìa hồ sơ, kệ sắt lưu trữ hồ sơ, hủy tài liệu hết giá trị


HỘP LƯU TRỮ HỒ SƠ
HỘP LƯU TRỮ HỒ SƠ

Chuyên sản xuất, cung cấp các loại hộp lưu trữ hồ sơ carton bồi, carton sóng.... theo mẫu quy định, theo mẫu được cung cấp, theo mẫu đề nghị thiết kế.


BÌA HỒ SƠ
BÌA HỒ SƠ

Cung cấp mọi số lượng bìa hồ sơ theo mọi kích thước, mẫu mã theo quy định và thiết kế mới.


HỦY TÀI LIỆU HẾT GIÁ TRỊ
HỦY TÀI LIỆU HẾT GIÁ TRỊ

Dịch vụ hủy tài liệu hết giá trị, hủy giấy tại tp Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Cắt vụn giấy theo yêu cầu.Bảo mật cao, tại chỗ hoặc mang đi nhà máy.


Tất cả có 5 kết quả.

0916121081