Điện thoại hỗ trợ:
0916121081

Tất cả bài viết: hop dung ho so

GIỚI THIỆU
GIỚI THIỆU

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Lưu Trữ Hoàng Long Chuyên hộp đựng hồ sơ,cặp 3 dây, bìa hồ sơ, kệ sắt lưu trữ hồ sơ, hủy tài liệu hết giá trị


HỘP LƯU TRỮ HỒ SƠ
HỘP LƯU TRỮ HỒ SƠ

Chuyên sản xuất, cung cấp các loại hộp lưu trữ hồ sơ carton bồi, carton sóng.... theo mẫu quy định, theo mẫu được cung cấp, theo mẫu đề nghị thiết kế.


Tất cả có 2 kết quả.

0916121081